About me  |  Sculpture – creativity  |  Sculpture – realizations  |  Graphics and painting
Monument in Stryków
Liw castle
Museum Radom
Museum Łódź
Muzeum Bajki
Ujście Warty
Earth models
CEP UJ Kraków
TPN Zakopane
scenography
Młyn Wiedzy Toruń
educational path
fountains
sacred
Copyright © 2012 Rafał Ciesielski      ul. Patriotyczna 32   93-452 Łódź, Poland     tel. +48 883 210 699      rafalzadoraciesielski@gmail.com